Žádosti o zaměstnání ve všech profesích přijímáme do databáze uchazečů stále. V případě uvolnění pracovního místa zaregistrované uchazeče o zaměstnání  přednostně pozveme k výběrovému řízení.

 


Bližší informace u osobního pohovoru v pekárně na ul.Mitrovická 67, Ostrava - Stará Bělá.

- termín je nutno dohodnout na tel č. 596 769 441, 774 505 676 nebo e-mailem na adrese hilkar@volny.cz

Ke vstupnímu pohovoru s sebou prosím vezměte osobní doklady, potvrzení o předchozích zaměstnáních a máte-li pak také pracovní posudky.